Onze Club

Inschrijving nieuwe leden

Onderbouw

De onderbouw van BBC Falco Gent heeft als opzet om veel kinderen de kans te geven om te starten met basketten. Meisjes zijn zeker ook welkom en kunnen tot en met de U12 bij de club blijven.

Kandidaat spelers kunnen instromen vanaf de leeftijd van 4 jaar bij Multiball. Vanaf 6 jaar kunnen nieuwe spelers van basket proeven bij Start to basket. De spelers met al wat meer ervaring kunnen de volgende stapjes nemen richting minibasket bij de U8.

Vanaf 8 jarige leeftijd bieden we maximaal vier U10 ploegen en maximaal vijf U12 ploegen. Op deze manier krijgen veel spelers de kans om te proeven van basket op zijn of haar eigen niveau.

Vanaf 12 jaar wordt de eerste vernauwing doorgevoerd bij de U14. Hier worden nog maximaal 3 ploegen georganiseerd. Indien er meer spelers dan plaatsen overblijven nadat de meisjes zijn overgestapt naar een club met een dameswerking en na de natuurlijk drop-out, wordt er een eventuele selectie gedaan op basis van de Falcomentaliteit. De ingesteldheid van iedere speler is hier dus van veel groter belang dan het intrinsieke baskettalent.

Tot slot worden er naast de teamtrainingen in enkele extra initiatieven voorzien zodat iedere speler voldoende kansen krijgt om zichzelf verder te ontwikkelen. Zo wordt er een wekelijkse skilltraining georganiseerd en zijn er doorheen het jaar verschillende basketkampen tijdens de schoolvakanties.

De structuur binnen de onderbouw is dus als volgt samen te vatten:

Multiball 4-6 jaar
(20 spelers maximum)

Start to basket 6 – 8 jaar
(12 spelers maximum)

U8 (max 2 ploegen)
(16 spelers maximum)

U10 ( Max 4 ploegen)
(40 spelers maximum)

U12 ( Max 5 ploegen)
(45 spelers maximum)

U14 (Max 3 ploegen)
(32 spelers maximum)

1 skilltraining per week
Basketkampen in de schoolvakanties

Ambitie

Binnen alle ploegen van de onderbouw staat de persoonlijke ontwikkeling centraal. Spelers worden op hun niveau gegroepeerd om zo maximaal mogelijk te kunnen ontwikkelen. Er wordt naar gestreefd om van iedere speler een complete basketter te maken die de noodzakelijke techniek beheerst en over de juiste mentaliteit beschikt. Wedstrijden winnen is een leuke bijzaak maar niet het doel.

Er wordt evenwel een onderscheid gemaakt tussen de reguliere competitie en de bekercompetitie. Binnen de reguliere competitie staat de ontwikkeling van de speler centraal. Bijgevolg zal iedere speler voldoende speelgelegenheid krijgen. Door de manier waarop de bekercompetitie is georganiseerd wordt er hier wel gestreefd naar het hoogst mogelijke resultaat.

De A-teams bij de U12 en U14 worden als talent-teams gezien. De spelers van de talent-teams hebben afgelopen seizoenen aanleg getoond voor basketbal. De bedoeling is deze aanleg ten volle te ontplooien. Deze spelers trainen samen drie keer per week. We verwachten van deze spelers in het bijzonder een uitstekende aanwezigheid op training en wedstrijden. Deze spelers gaan het volledige engagement aan.

Spelers van B,C,D en E-teams komen in de fundamentalteams terecht. Fun en basics staan centraal bij deze ploegen. Spelers kunnen op hun eigen tempo, op een eerder speelse manier, leren basketten bij de FUN-damentalteams. Bijgevolg staat er minder druk op de ketel. Ze trainen twee of drie keer per week en spelen één wedstrijd in het weekend. Naargelang de aanwezigheid op de trainingen worden de selecties gemaakt. Doorgroeien naar één van de A-ploegen kan nog steeds vanuit de fundamentalteams.

De spelers worden binnen de onderbouw voorbereid op de overstap naar de bovenbouw om uiteindelijk door te stoten naar één van de seniorenploegen. Dit kan een voorbereiding zijn op de A-lijn of op de B-lijn naar gelang het individuele niveau van iedere speler.

Begeleiding

Voor een goede jeugdopleiding zijn goede coaches nodig. Er wordt naar gestreefd om voor iedere ploeg een gediplomeerde coach met ervaring aan te stellen. Naast deze ervaren gediplomeerde coaches willen we ook beginnende coaches een kans geven om te groeien binnen ons project. Deze coaches worden intensief begeleid en moeten na één jaar over een diploma beschikken.

Deze begeleiding gebeurt door de jeugdcoördinator(en) en de andere meer ervaren coaches die actief zijn binnen de club.

Verder is er binnen onze club ook een vertrouwenspersoon en club API (aanspreekpersoon integriteit) aangesteld. Zowel spelers als ouders kunnen hier steeds bij terecht bij vragen of problemen.

Tot slot is er per ploeg ook een ombudsvrouw/man aangesteld om de doorstroom van informatie binnen een ploeg te beheren alsook om de invulling van de functies die noodzakelijk zijn voor iedere wedstrijd op te volgen. Zonder minstens één ombudspersoon binnen de ploeg kan deze ploeg niet aan het seizoen starten.

Engagement

Er is enerzijds het engagement van de club naar alle spelers toe zoals hierboven beschreven anderzijds is er het engagement van de speler en zijn ouders naar de club toe.

Doordat basketbal een teamsport is, heeft het individuele engagement van iedere speler een impact op het spelplezier en de ontwikkeling van alle overige ploeggenoten van die speler.

Er wordt van de spelers verwacht dat ze zo maximaal mogelijk aanwezig zijn op trainingen en wedstrijden. Zeker voor onze A-ploegen is aanwezigheid een absolute must.

We spreken bij deze A-ploegen (U12A en U14A) dan ook af dat er maximaal 1 joker per seizoen kan worden ingezet en bij de andere ploegen 2 jokers per seizoen (1 voor nieuwjaar en 1 na nieuwjaar). Met deze joker kan een speler een wedstrijd missen zonder verdere consequenties. Gemiste wedstrijden naar aanleiding van blessures en ziekte worden niet meegeteld.

Ook van de ouders wordt er een zeker engagement verwacht. BBC Falco Gent kan je niet vergelijken met een vrijblijvende opvang. Er wordt verwacht dat ouders: alle spelers van de ploeg positief aanmoedigen, af en toe een tafelfunctie opnemen, een handje helpen waar nodig en onze clubactiviteiten bijwonen.

Schrijf je snel in

Wie?

Jongens vanaf 6 jaar
Meisjes tussen 6 en 12 jaar

Wat bieden wij u?

  • Een jeugdopleiding van 6 tot 21 jaar met doorstromingsmogelijkheden naar de verschillende seniorenploegen
  • Trainingen en wedstrijden door gediplomeerde trainers
  • Trainingen en wedstrijden op verschillende niveaus
  • Goede sportinfrastructuur
  • Degelijke structuur op bestuursniveau
  • Een familiale clubsfeer
  • Aandacht voor opvoedende waarden en normen zoals oa: fairplay, vriendschap, sportiviteit, respect voor anderen ongeacht herkomst, achtergrond, geloofsovertuiging, …

Waar?

Onze jeugdploegen trainen en spelen op 2 locaties:

Sporthal Rozebroeken
Rozebroekslag 1, 9040 St-Amandsberg

Sporthal van het St.-Janscollege
Heiveldstraat 117, 9040 St-Amandsberg

Sporthal Melopee
Kompasplein 2, 9000 Gent

Hoe?

Contacteer onze jeugdcoördinator en kom te weten bij wie en wanneer je je proeftrainingen kan volgen. Kandidaat-leden kunnen gratis 4 (opeenvolgende) proeftrainingen volgen. Daarna kan een aansluiting in overweging genomen worden.

Praktisch

Om aan te sluiten als lid zijn er nog een aantal praktische zaken die in orde gebracht dienen te worden.

Uitrusting voor proeftraining

Sportschoenen of basketbalschoenen (die proper zijn), sportshirt en sportbroek.

 


Momenteel zijn al onze ploegen volzet, maar schrijf je gerust in op onze wachtlijst via onderstaand formulier

Inschrijven